شرکت مبدل حرارتی Wuxi Yuda با مسئولیت محدود

پست الکترونیک

sale01@ydhrq.com

تلفن

+86-13961810825

فکس

تاویس گوان

موقعیت: مدیر کل
تلفن همراه: +86 13961810825
تلفن: +86 51085998221
فکس: +86 51085991028
پست الکترونیک: ct.guan@ydhrq.com

مینوی یین

موقعیت: معاون GM و مهندس ارشد
تلفن همراه: +86 13861897851
تلفن: +86 51085993811
پست الکترونیک: mw.yin@ydhrq.com

جین نیو

موقعیت: مدیر فروش خارجی
تلفن همراه: +86 13912476676
تلفن: +86 51085990607
پست الکترونیک: jy.niu@ydhrq.com
Whatsapp: +86 13912476676
وخات: +86 13912476676

آخرین قیمت را دریافت کنید؟ ما در اسرع وقت (در عرض 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد